Vyhledat

Malíři Umlaufové

Umlaufové pocházejí z Mlýnice u Štítů. V roce 1836 se rodina se sedmi dětmi přestěhovala z Mlýnice (původní název Dorflenz

u Šilperka) do Kyšperka, dnešního Letohradu.

HISTORIE ZÁMEČKU MLÝNICE A SKLÁŘSKÁ MINULOST:

V místě dnešní vsi byla původně sklářská huť, o které je první zmínka už v roce 1481, kdy je jmenovaná jako součást štíteckého panství. Tu v tomto roce kupuje Jan z Dalčic od Albrechta staršího ze Šternberka.